Saturday, November 1, 2014

วันปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC 28/10/2557 โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อ.รักเล่ย์ ไต้สำโรง และ อ.คณาศักดิ์ พงษ์พาลี ทีมงานที่ปรึกษาและนักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมงานวันปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC 28/10/2557 ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

No comments:

Post a Comment