ทีมที่ปรึกษาออกแบบ

Design Consultant & Designer : ทีมงานที่ปรึกษาและนักออกแบบ ทีม A


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร : More Online Profile ...Click Here!
Assistant Professor Prachid Tinnabutr
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
     อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid2009@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66 (0) 8 9667 0091

เว็บไซต์ผลงานออกแบบ-พัฒนา-วิจัย-การสอน
https://sites.google.com/site/corporateidentitydesign/
http://www.clarolinethai.info
http://www.wordpressthai.com

โฮมเพจส่วนตัว: http://www.prachid.com
ธุรกิจของครอบครัว : บริษัท.วิตตี้คอมพิวเตอร์ จำกัด., เว็ปไซท์ : http://www.wittycomputer.com
Home Tel/Fax :+66 (0) 2962 9505 ,มือถือ +66 (0) 8 9667 0091

Assistant Professor Prachid Tinnabutr
Fine and Applied Arts Division, Department of Humanities Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University, Ratchadabhisek Road, jatuchak District, Bangkok,Thailand 10900.Contact Current eMail : prachid007@gmail.com, prachid@prachid.com , prachid@thaifont.info ,
Personal Homepage: http://www.prachid.com Mobile Phone +66 (0) 8 9667 0091

My Family Business : Witty Computer Co.,Ltd. 144/157 Moo1,Sukhaprachasan 2 Road ,Soi 22,Tambon Pakkret,Pakkret District,Nonthaburi 11120.
Website URL: http://www.wittycomputer.com
Tel/Fax :+66 (0) 2962 9505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assistant Designer
คณาศักดิ์ พงษ์พาลี email : addsford@gmail.com

No comments:

Post a Comment