Friday, July 11, 2014

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ บจก.ฟรุ้ตเทค ทุเรียนเม็ดมิ้นต์ (Durian Mint Chewy) ตราไอวิ่ว (I-Vil Brand)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอต้นแบบอาร์ตเวิร์คและแบบจำลองเหมือนจริงจำนวน 2 แบบ โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือ ปรับแก้ไขแบบและตัดสินใจเลือกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทุเรียนเม็ดมิ้นต์ (Durian Mint Chewy) ตราไอวิ่ว (I-Vil Brand) กับทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของ บจก.ฟรุ้ตเทค เป็นครั้งที่ 2 ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557

No comments:

Post a Comment